Rodzaje igłofiltrów


Igłofiltry to pionowe studzienki filtracyjne, które wprowadza się w grunt za pomocą specjalnych urządzeń wiertniczych. Są one wykorzystywane do obniżania poziomu wód gruntowych.


Igłofiltry występują w wielu rodzajach, które różnią się między sobą budową i zastosowaniem. Najczęściej występujące rodzaje igłofiltrów to:


  • Igłofiltry otwarte

Igłofiltry otwarte mają na całej długości otwarty otwór, przez który przepływa woda gruntowa. Są one najprostszym rodzajem igłofiltrów i są wykorzystywane w przypadku, gdy poziom wód gruntowych jest stosunkowo niski.


  • Igłofiltry szczelne

Igłofiltry szczelne mają na całej długości zamknięty otwór, który jest następnie perforowany w określonych odstępach. Perforacja umożliwia przepływ wody gruntowej, ale zapobiega przedostawaniu się do wnętrza igłofiltra zanieczyszczeń z gruntu. Igłofiltry szczelne są wykorzystywane w przypadku, gdy poziom wód gruntowych jest wysoki lub gdy grunt jest zanieczyszczony.


  • Igłofiltry filtracyjne

Igłofiltry filtracyjne mają na całej długości perforowany otwór, który jest dodatkowo chroniony przez filtr. Filtr zapobiega przedostawaniu się do wnętrza igłofiltra zanieczyszczeń z gruntu. Igłofiltry filtracyjne są wykorzystywane w przypadku, gdy grunt jest zanieczyszczony lub gdy wymagana jest wysoka wydajność odwadniania.


Igłofiltry otwarte


Igłofiltry otwarte są najprostszym rodzajem igłofiltrów. Mają one na całej długości otwarty otwór, przez który przepływa woda gruntowa. Igłofiltry otwarte są wykonane z rur ocynkowanych lub plastikowych.

Igłofiltry otwarte są wykorzystywane w przypadku, gdy poziom wód gruntowych jest stosunkowo niski. Są one łatwe w montażu i nie wymagają stosowania filtra.


Igłofiltry szczelne


Igłofiltry szczelne mają na całej długości zamknięty otwór, który jest następnie perforowany w określonych odstępach. Perforacja umożliwia przepływ wody gruntowej, ale zapobiega przedostawaniu się do wnętrza igłofiltra zanieczyszczeń z gruntu.

Igłofiltry szczelne są wykonane z rur ocynkowanych lub plastikowych.

Igłofiltry szczelne są wykorzystywane w przypadku, gdy poziom wód gruntowych jest wysoki lub gdy grunt jest zanieczyszczony. Są one bardziej odporne na uszkodzenia niż igłofiltry otwarte.


Igłofiltry filtracyjne


Igłofiltry filtracyjne mają na całej długości perforowany otwór, który jest dodatkowo chroniony przez filtr. Filtr zapobiega przedostawaniu się do wnętrza igłofiltra zanieczyszczeń z gruntu.

Igłofiltry filtracyjne są wykonane z rur ocynkowanych lub plastikowych. Filtr jest wykonany z materiału, który nie przepuszcza zanieczyszczeń, takich jak żwir, piasek lub glina.

Igłofiltry filtracyjne są wykorzystywane w przypadku, gdy grunt jest zanieczyszczony lub gdy wymagana jest wysoka wydajność odwadniania. Są one najdroższym rodzajem igłofiltrów.


Wybór rodzaju igłofiltrów


Wybór rodzaju igłofiltrów zależy od takich czynników, jak:


  • Głębokość wód gruntowych

W przypadku, gdy poziom wód gruntowych jest wysoki, należy zastosować igłofiltry szczelne lub filtracyjne.


  • Rodzaj gruntu

W przypadku, gdy grunt jest zanieczyszczony, należy zastosować igłofiltry filtracyjne.


  • Przewidywany przepływ wody gruntowej

W przypadku, gdy wymagana jest wysoka wydajność odwadniania, należy zastosować igłofiltry filtracyjne.


Montaż igłofiltrów


Montaż igłofiltrów jest procesem wymagającym specjalistycznych umiejętności i wiedzy. Zazwyczaj prace montażowe są wykonywane przez firmy zajmujące się odwadnianiem.


Montaż igłofiltrów składa się z następujących etapów:

  1. Wykopanie otworu wiertniczego
  2. Wprowadzenie igłofiltra do otworu wiertniczego
  3. Zamocowanie igłofiltra
Rodzaje igłofiltrów, wybór rodzaju igłofiltrów
Ocena 5 (5 Głosy)